4 CRUCEROS FLUVIALES ENCONTRADOS

Descubre los cruceros seleccionados

RIN CLÁSICO II: Crucero por Río Rin

8 días / 7 noches salidas desde Ámsterdam, Maguncia a bordo de MS "Crucebelle"
Itinerario: Maguncia, Mannheim, Estrasburgo (Kehl), Worms, Rüdesheim, Coblenza, Colonia, Ámsterdam
Salida Desde Llegada Desde Precio Desde Reservar
21-08-2019 Ámsterdam 28-08-2019 Maguncia 1550.00 €
775.00 €
RESERVAR
18-09-2019 Ámsterdam 25-09-2019 Maguncia 1550.00€ RESERVAR
02-10-2019 Ámsterdam 09-10-2019 Maguncia 1280.00€ RESERVAR
8 días
desde640€1280€

Descúbrelo

RIN CLÁSICO I: Crucero por Río Rin

8 días / 7 noches salidas desde Ámsterdam, Maguncia a bordo de MS "Crucebelle"
Itinerario: Ámsterdam, Arnhem, Colonia, Coblenza, Ruedesheim, Mannheim, Estrasburgo (Kehl), Maguncia
Salida Desde Llegada Desde Precio Desde Reservar
28-08-2019 Maguncia 04-09-2019 Ámsterdam 1550.00 €
775.00 €
RESERVAR
25-09-2019 Maguncia 02-10-2019 Ámsterdam 1440.00€ RESERVAR
8 días
desde720€1440€

Descúbrelo

LEYENDAS DEL RIN: Crucero por Río Rin

8 días / 7 noches salidas desde Ámsterdam, Maguncia a bordo de MS "Crucevita"
Itinerario: Ámsterdam, Rotterdam, Colonia, Coblenza, Rüdesheim, Mannheim, Espira, Estrasburgo, Maguncia
Salida Desde Llegada Desde Precio Desde Reservar
31-07-2019 Ámsterdam 07-08-2019 Maguncia 1840.00€ RESERVAR
28-08-2019 Ámsterdam 04-09-2019 Maguncia 1840.00€ RESERVAR
04-09-2019 Maguncia 11-09-2019 Ámsterdam 1840.00€ RESERVAR
09-10-2019 Ámsterdam 16-10-2019 Maguncia 1195.00€ RESERVAR
23-10-2019 Ámsterdam 30-10-2019 Maguncia 1195.00€ RESERVAR
8 días
desde1195€

Descúbrelo

FIN DE AÑO EN EL RIN: Crucero por Río Rin

8 días / 7 noches salidas desde Düsseldorf a bordo de MS "Crucebelle"
Itinerario: Düsseldorf, Coblenza, Mannheim, Estrasburgo, Espira, Maguncia, Boppard, Bonn, Colonia
Salida Desde Llegada Desde Precio Desde Reservar
27-12-2019 Düsseldorf 03-01-2020 Düsseldorf 1385.00€ RESERVAR
8 días
desde1385€

Descúbrelo